Lifetime

Inovita levert het standaardpakket Lifetime, waarmee pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen hun administratie optimaal en flexibel kunnen uitvoeren.

Lifetime software

De Lifetime architectuur is een toekomstgerichte, componentgebaseerde architectuur voor de ondersteuning van pensioenfondsen, (levens)verzekeringsmaatschappijen en administratiekantoren.
Meer over de Lifetime software

Lifetime architectuur

De Lifetime architectuur is een toekomstgerichte, componentgebaseerde architectuur voor de ondersteuning van pensioenfondsen, (levens)verzekeringsmaatschappijen en administratiekantoren. De architectuur bestaat uit meerdere zowel onafhankelijk als geďntegreerd te gebruiken componenten, “Lifetime componenten” genoemd. De Lifetime componenten kunnen zowel technisch als functioneel georiënteerd zijn.
Meer over de Lifetime architectuur

Lifetime administratie

Lifetime is uitermate geschikt als collectief administratiesysteem voor pensioenuitvoerders en verzekeraars. Vanuit historie is dit de basis van Lifetime en het systeem Lifetime kan inmiddels worden gezien als marktleider voor het voeren van levensverzekeringadministraties. Inovita blijft de administratiefunctionaliteit doorontwikkelen op basis van nieuwe ontwikkelingen binnen de pensioen- en verzekeraarsbranche (denk hierbij aan wet- en regelgeving, maar ook het op efficiënte en effectieve wijze uitvoeren van meerdere administraties).
Meer over de Lifetime administratie

Lifetime pensioenplanner

De Lifetime Pensioenplanner biedt u de mogelijkheid aan om via Internet informatie in te lezen, te berekenen en te verschaffen aan derden, waaronder (potentiële) pensioendeelnemers en intermediairs.
Meer over de Lifetime pensioenplanner

Lifetime datawarehousing

Een nieuwe ontwikkeling binnen de lifetime Architectuur is het product Lifetime Datawarehousing. Deze ontwikkeling is ontstaan bij de (levens)verzekeraars. Verzekeraars hebben te maken met complexe en moeilijk te vervangen bestaande backoffice systemen. Anderzijds moeten verzekeraars door de concurrentie op snelle wijze tegen zo laag mogelijke kosten nieuwe producten in de markt kunnen zetten.
Meer over de Lifetime datawarehousing

Lifetime koppelingen

Lifetime beschikt over generieke interface functionaliteit om koppelingen met externe systemen te realiseren.
Meer over de Lifetime koppelingen

Lifetime demo

We stellen een demoversie van een Lifetime product ter beschikking voor (potentiële) klanten om inzicht te verkrijgen over de gebruikersvriendelijkheid en functionaliteit van Lifetime, namelijk de Lifetime Pensioenplanner.
Meer over de Lifetime demo